Quick Tip – Levels

In deze Quick Tip, gaan we het hebben over levels; de niveaus van audiosignalen en enkele begrippen die elke producer zou moeten kennen.

metering

Peak Volume (donkergroen) : Het maximale volume dat een audiosignaal bereikt.

RMS (lichtgroen) : Root Mean Square, dit is het ‘gemiddeld’ volume en houdt rekening met de subjectieve waarneming van luidheid van het menselijk gehoor.

In het digitale domein spreken we van clipping, wanneer het signaal boven 0dB gaat. Digitale clipping of distortion klinkt niet mooi, in tegenstelling tot analoge oversturing/saturatie, die wenselijk kan zijn.

Zonder hier al te diep op in te gaan, is het dus belangrijk om te weten dat een digitaal signaal niet hetzelfde werkt als een analoog signaal. Hou je meters in de gaten en let er op dat je niet in het rood gaat!!!

Waveform_levels

Headroom : het verschil tussen het peak niveau en 0dB. We houden liefst enkele dBs headroom vrij, om te voorkomen dat het signaal gaat ‘clippen’ tijdens luidere delen.

Transient : een transient is een kort en luid geluid, vaak een hoge frequentie (pitch). Denk bijvoorbeeld aan de ‘attack’ van een kickdrum of de aanslag van een gitaar.

Noise floor : minimale niveau van een signaal. Bij analoge bronnen horen we hier enkel nog de ‘self noise’, ruis die hoorbaar is bij een apparaat zonder input.

Dynamisch bereik : dit is het verschil tussen het luidste en het zachtste signaal in je opname. We gebruiken een compressor om dit verschil te verkleinen.

Zorg ervoor dat je dus niet te hard opneemt of mixt, om te voorkomen dat je signaal gaat clippen. Maar neem ook niet te zacht op, want dan trek je de noise floor (ruis) mee omhoog als je gaat boosten of compressie gebruikt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *